♥31/03/2015 Vĩ tuyến 38 độ… Một năm chín tháng… Kim Jaejoong, đi bảo trọng… Em đợi anh về… Thời gian biết đến anh còn không dài bằng thời gian phải đợi… Hơn nữa, cũng không phải fan chân chính gì cho cam… Em chỉ là ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ những gì anh đã trải qua, những nỗ lực cố gắng, và anh của hiện tại… Sẽ không lâu đâu nhỉ? Em đoán, anh ấy cũng nghĩ vậy…